Extreem laagwater in Rijn en Elbe legt oeroude waarschuwingen bloot

Extreem laagwater in Rijn en Elbe legt oeroude waarschuwingen bloot

“Huil als je mij ziet.” Dat valt te lezen op een drooggevallen steen in de rivier de Elbe. De boodschap is een waarschuwing uit het verleden: ontzettend lage rivierstanden waren vroeger vaak een voorteken van misoogsten en honger. Ook op drooggevallen delen van de bodem van de rivier van de Rijn zijn ‘Hungersteine’ gevonden. In Nederland stroomde er zelfs nog nooit zo weinig water door de Rijn.

In Nederland zie je in rivieren rond oude steden soms hoge stenen met daarop een paar strepen en jaartallen. Die herinneren aan historisch hoog water en catastrofale overstromingen.

In andere Europese landen bestaat juist de omgekeerde traditie: verzonken stenen die verwijzen naar dramatisch lage waterstanden. In en rond Duitsland zijn er 27 bekend, de meeste in de Elbe-rivier.

Sommige vallen om de paar jaar droog, andere zijn maar een paar keer gezien. Een paar van die stenen zijn zelfs vermist. De oudst bekende verwijzing naar een zeer lage waterstand komt uit 1417. Die werd gevonden in de rivier de Spree bij Berlijn. Ook in de Rijn en zijrivieren hiervan zijn de hongerstenen bekend, tot bij Schaffhausen in Zwitserland.

Bron :