Cameratoezicht in omgeving station Schagen

Cameratoezicht in omgeving station Schagen

SCHAGEN – Burgemeester Marjan van Kampen heeft besloten om de omgeving van station Schagen aan te wijzen als tijdelijk cameratoezichtgebied. 

Vrijdag 23 december worden er drie tijdelijke camera’s geplaatst die ten minste drie maanden blijven staan. 

Afgelopen maanden vonden er incidenten als geweld, diefstal, vernieling en vormen van overlast plaats. Het doel is om nu de openbare orde te herstellen, het toezicht in het gebied te verbeteren en incidenten in de toekomst te voorkomen. 

“De incidenten zijn onacceptabel”, laat burgemeester Van Kampen weten. “We moeten er alles aan doen om dat te voorkomen. Een van de zaken die wij als gemeente kunnen organiseren is tijdelijk cameratoezicht. Op deze locatie was inzet hiervan in mijn optiek nu nodig.”

Na de periode van drie maanden zal geëvalueerd worden of de plaatsing van de camera’s effect heeft gehad.