Meer sterfgevallen dan geboorten in Schagen

Meer sterfgevallen dan geboorten in Schagen

SCHAGEN – In veel gemeenten is er sprake van sterfteoverschot. Dit betekent dat er meer mensen overlijden dan er geboren worden. Dit geldt ook voor de gemeente Schagen. 

Hierdoor is er sprake van een negatieve aanwas van 2,4 per duizend inwoners. Hollands Kroon heeft een plus van 0,4 tegenover Den Helder met een min van 2,7.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS over de bevolkingsontwikkeling tot 1 december 2022. De gemeente die in Noord-Holland Noord de meeste negatieve aanwas ziet is Bergen met een minus van 9,8 per duizend inwoners

Echter door buitenlandse immigratie is in veel gemeenten sprake van groei. Zo telde Schagen in mei 2022 47.067 inwoners en in september 47.431 inwoners. Hollands Kroon 49.102 in mei en 49.343 in september.