Gebiedsverbod voor 4 jongeren uit Schagen

Gebiedsverbod voor 4 jongeren uit Schagen

SCHAGEN – In Schagen is één overlastgevende jeugdgroep actief. Vorig jaar is aan vier jongeren een gebiedsverbod opgelegd om overlast en criminaliteit tegen te gaan. 

Aan 4 anderen is een waarschuwingsbrief verstuurd. Hierin staat dat bij een volgende keer een gebiedsverbod wordt opgelegd. Ook is aan 1  jong volwassenen een last onder bestuursdwang opgelegd. Hierbij wordt voor elke overtreding die wordt begaan een dwangsom opgelegd.

Gemeente en verschillende instanties hebben gekozen voor een integrale aanpak. De aanpak varieert van de inzet van toezicht en handhaving en de politie tot strafrechtelijke en bestuursrechtelijke aanpak. Verder zijn ouders en bewoners betrokken door een wijkteam consulenten en gebiedscoördinatoren.