Overgewicht in NHN gestegen

Overgewicht in NHN gestegen

SCHAGEN – Van de inwoners van 18 jaar en ouder in Noord-Holland Noord heeft vorig jaar 34,7% matig overgewicht en 14,6% ernstig overgewicht (obesitas). 

Het percentage mensen met ernstig overgewicht is gestegen ten opzichte van 2020 (13,5%). Dit blijkt uit het tweejaarlijks gezondheidsonderzoek van de GGD.

Mannen, inwoners van 35 jaar en ouder, mensen met een lage opleiding en alleenwonenden hebben vaker overgewicht dan vrouwen, inwoners van 18-34 jaar, mensen met een hbo-/wo opleiding en samenwonenden.

Mensen met morbide obesitas hebben aanzienlijke risico’s op gezondheidsproblemen of ernstige ziekten door het extreme overgewicht. Het verhoogt de kans op hart- en vaatziekten, suikerziekte en onvruchtbaarheid. Daarnaast kunnen er ook psychische klachten ontstaan.