64 meldingen over ongewenst gedrag

64 meldingen over ongewenst gedrag

SCHAGEN – Volgens het jaarverslag 2022 van Pontis Onderwijsgroep, waar ook het Regius College in Schagen  onder valt, zijn in dat jaar acht meldingen binnengekomen over pestgedrag.

Daarnaast zijn er 2 meldingen van intimidatie per sociale media, 1 van seksuele intimidatie, 4 van agressie en 4 van discriminatie. In totaal ging het om 64 meldingen tegenover 47 in het jaar 2021.

Normaal kunnen leerlingen die pestgedrag ervaren terecht bij hun mentor. De school heeft nu ook een leerlingbalie ingericht waar leerlingen terecht kunnen met vragen over ongewenst gedrag als pesten of spijbelen.

“Als een ouder, leerling of medewerker een klacht heeft over de gang van zaken op een school, proberen we daar eerst binnen de school een oplossing voor te vinden, eventueel met hulp van een van de interne vertrouwenspersonen of de externe vertrouwenspersoon. Lukt dit niet, dan kan de betrokkene een beroep doen op de Klachtenregeling”, aldus de school.